Predstavljanje izvestaja za mesec Avgust

Humani Centar Mitrovica je odrzao konferenciju u prostorijama CEC-a gde je predstavljen izvestaj za mesec Avgust u sklopu projekta “Securymetar”.

Na dnu strane mozete preuzeti izvestaj na Srpskom, Engleskom i Albanskom jeziku.

Humani Centar Mitrovica held a conference in the premises of CEC, where we presented the monthly report for August within the project “Securymeter”. You can download the report in Serbian, English and Albanian.

AUGUST SECURYMETER

AVGUST SHQIP

SEKJURIMETAR AVGUST

Predstavljanje izvestaja za mesec Jul

Humani Centar Mitrovica je odrzao konferenciju u prostorijama CEC-a gde je predstavljen izvestaj za mesec Jul u sklopu projekta “Securymetar”.

Na dnu strane mozete preuzeti izvestaj na Srpskom, Engleskom i Albanskom jeziku.

Humani Centar Mitrovica held a conference in the premises of CEC, where we presented the monthly report for July within the project “Securymeter”. You can download the report in Serbian, English and Albanian.

Izvestaj za JuL 2018.

REPORT FOR JULY

raporti Korrik 2018. (1)

Predstavljanje izvestaja za mesec Jun

Humani Centar Mitrovica je odrzao konferenciju u prostorijama CEC-a gde je predstavljen izvestaj za mesec Jun u sklopu projekta “Securymetar”.

Na dnu strane mozete preuzeti izvestaj na Srpskom, Engleskom i Albanskom jeziku.

Humani Centar Mitrovica held a conference in the premises of CEC, where we presented the monthly report for June within the project “Securymeter”. You can download the report in Serbian, English and Albanian.

Humani Centar Mitrovica je odrzao konferenciju u prostorijama CEC-a gde je predstavljen izvestaj za mesec Jun u sklopu…

Publicerat av Securymetar Onsdag 4 juli 2018

 

Izvestaj-za-Jun-2018.

Raporti-per-Qershor-2018.

Report-for-June-2018

Odrzana konferencija o antiradikalizaciji

Dana 23.05.2018. odrzana je konferencija o antiradikalizaciji u prostorijama CEC-a. Konferenciju je odrzao NVO Kosovski centar za bezbednosne studije. Humani Centar Mitrovica je bio suorganizator dogadjaja.

On 23.05.2018. a conference about anti-radicalization  was held in the premises of CEC. The conference was held by NGO Kosovo center for security studies. Humani Centar Mitrovica was co-organizer of the event.

Predstavljanje izvestaja za mesec Maj

Humani Centar Mitrovica je odrzao konferenciju u prostorijama CEC-a gde je predstavljen izvestaj za mesec Maj u sklopu projekta „Securymetar“.

Na dnu strane mozete preuzeti izvestaj na Srpskom, Engleskom i Albanskom jeziku.

Humani Centar Mitrovica held a conference in the premises of CEC, where we presented the monthly report for May within the project „Securymeter“. You can download the report in Serbian, English and Albanian.

IZVESTAJ ZA MESEC MAJ

Raporti per muajin Maj

REPORT FOR MONTH MAY

Predstavljanje projekta SECURYMETAR na televiziji Most

Gostovanje predstavnika HCM Veroljuba Petronica na televiziji Most.

Vise informacija na Facebook stranici Securymetar:

https://www.facebook.com/securymetar/

Guest appearance of HCM member Veroljub Petronic on TV Most.

For more information visit Securymetar Facebok page:

https://www.facebook.com/securymetar/

Predstavljanje projekta "Securymetar" na televiziji Most.

Publicerat av Securymetar den 21 maj 2018

Pokrenut projekat ‚‚SECURYMETAR‚‚ – Ocena bezbednosti na severu Kosova

S E C U R Y M E T A R
U okviru projekta pod nazivom “Ocena bezbednosnih problema na severu Kosova – ‚‚SECURYMETAR“, koji se implemntira u partnerstvu sa RTV Most i koji je podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), nevladina organizacija Humani Centar Mitrovica (HCM) je održala informativnu konferenciju u prostorijama CEC-a. Na konferenciji su predstaljeni ciljevi projekta i očekivani rezultati. Menadžer na projektu, Aleksandra Šindic je upoznala prisutne sa aktivnostima koje će Humani Centar Mitrovica sprovesti u sklopu ovog projekta u narednom periodu.

S E C U R Y M E T E R

Within the project ”Estimation of Security Issues in the North of Kosovo – ‚‚SECURYMETER ” which is being implemented in partnership with RTV Most and which was supported by Kosovo Foundation for Open Society (KFOS), NGO Human Center Mitrovica held an informative session in the premises of CEC. The goals of the project and the expected results were presented at the conference. Project Manager, Aleksandra Šindic has introduced the participants with the activities that Human Center in Mitrovica will implement as part of this project in the following period.

https://www.facebook.com/securymetar

http://tvmost.info/vesti/humani_centar_ocena_bezbednosti_na_severu_kosova/110769

http://www.radiokontaktplus.org/vesti/humani-centar-mitrovica-kroz-projekat-securymetar-prati-stanje-bezbednosti-na-severu-kosova/13541

predstavljanje

DRUGI SPORAZOOM U DRUGOJ SEZONI: BEZBEDNOST I SRPSKO-ALBANSKI ODNOSI

DRUGI SPORAZOOM U DRUGOJ SEZONI: BEZBEDNOST I SRPSKO-ALBANSKI ODNOSI

Sporazum o bezbednost zajednica na Kosovu u svetlu Briselskog dijaloga. U emisiji učestvovali: zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Milan Radojević, politički analitičar Nedžmedin Spahiju i izvršni direktor nevladine organizacije Humani centar Mitrovica Veroljub Petronić.

U emisiji su dotaknute važne teme i bezbednosni rizici poput Zakona o Trepči, nedavnom incidentu u Mušutištu i stanju na severu Kosova nakon uklanjanja i poslednjih barikada na Ibru. U emisiji su iznešeni i rezultati istraživanja „Stavovi Srba na Kosovu o bezbednosti posle potpisivanja Briselskog sporazuma“ koje je nedavno objavio Humani centar Mitrovica.http://civicenergycenter.org/sporazum/drugi_sporazoom_u_drugoj_sezoni__bezbednost_i_srpsko_albanski_odnosi_video/595/

ODRŽAN EVROPSKI SAMIT MLADIH

ODRŽAN EVROPSKI SAMIT MLADIH

Omladinska kulturna organizacija u saradnji sa Omladinskim savezom Srbije i uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, kao i mnogobrojnih partnerskih organizacija, među kojima je i Humani centar u Mitrovici, organizovala je minulog vikenda Evropski samit mladih u Topoli.
Reč je o jednoj od aktivnosti projekta „Znanje je šansa”, čiji je cilj da se mladi u Srbiji upoznaju sa benefitima koje im omogućavaju obrazovni programi koje finansira Evropska unija.
Više od 50 učesnika je tokom samita imalo priliku da se upozna sa predstavnicima nevladinih organizacija koje već godinama uspešno koriste evropske fondove i realizuju programe za mlade, da bi i oni postali njihovi korisnici.
Prema rečima direktora projekta „Znanje je šansa“ Hadži Strahinje Stojkovića, njegov je cilj da se okupi što veći broj mladih iz različitih gradova i opština iz Srbije i iz partnerskih organizacija koje dolaze iz 24 evropske zemlje i da im se na taj način omogući razmena iskustava i znanja. Projekat, kaže Stojković, unapređuje njihove kapacitete programima za mlade, koje podržava i finansira Evropska Unija.
“Evropski samit mladih je završna aktivnost projekta „Znanje je šansa“, a u prvoj polovini novembra će u Beogradu biti održana promocija projekta i dodela priznanja njegovim učesnicima i saradnicima”, kaže Stojković ya Puls.
U okviru projekta „Znanje je šansa“ učesnicima su predstavljeni mnogobrojni evropski programi za mlade, pre svih Program aktivnosti Evropske zajednice, kaže asistent direktora projekta Nemanja Todorović.
„Ovaj program namenjen je mobilnosti univerzitetskih studenata ERASMUS, koji se od 1994. do 2013. sprovodio u okviru drugih obrazovnih programa, a od 2014. godine, kada menja formu i naziv u ERASMUS PLUS, realizuje se kao potpuno samostalan program“, kaže asistent direktora projekta Nemanja Todorović.
U organizaciji i realizaciji projekta „Znanje je šansa“ od početka njegove realzacije, učestvuje i Humani centar u Mitrovici na čijem je čelu Darko Stanković. On kaže da mladi u Mitrovici, kao i u drugim opštinama i gradovima u Srbiji, nisu dovoljno uključeni u relaizaciju aktivnosti namenjenih mladima, niti su upoznati sa mogućnostima koje, pre svih, pružaju Erasmus plus programi.
„Umesto na implementaciju i sprovođenje omladinskih programa mladi sa Kosova su više skoncentrisani da odu odatle, a to je posebno vidljivo u srpskim sredinama južno od Ibra, u Gračanici, Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu… Ipak, u Kosovskoj Mitrovici situacija je drugačija jer je to univerzitetski grad”, kaže Stanković.
Prema njegovim rečima u Kosovskoj Mitrovici funkcionišu studentski parlamenti i druga udruženja mladih, kao i brojne nevladine organizacije. On navodi da Humani centar u Mitrovici u saradnji sa albanskim udruženjem MODT upravo sprovodi projekat ispitivanja među mladim Albancima o stanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. Stanković ističe da projekat protiče dobro, zaključujući kako je nedavno sprovedeno isto takvo ispitivanje među mladim Srbima.