Prava humanost ne priznaje nikakve ljudske granice

Ako želiš da vidiš promenu u svetu, ti moraš postati ta promena

Gde postoji ljubav, tu postoji život

Projekti

Biti dobar je plemenito. Učiti druge da budu dobri je još plemenitije.

Mark Twain

Mark Twain

Čovek nije ništa drugo već serija njegovih dela.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Ne smijete izgubiti vjeru u humanost.

Humanost je okean, ukoliko se nekoliko kapi okeana uprlja, cijeli okean ne postaje prljav.

Mahatma Gandi

Mahatma Gandi