STAVOVI SRBA NA KOSOVU O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA

STAVOVI SRBA NA KOSOVU O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA

Projekat STAVOVI SRBA NA KOSOVU O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA realizovala je nevladina organizacija Humani centar Mitrovica, u saradnji sa TV Most,TV Mrežom i Radiom Kontakt plus.

Rukovodilac projekta:

  • Mr Veroljub Petronić – autor istraživanja

Saradnici na projektu:

  • Darko Stanković – menadžer projekta
  • Ljubica Janković – konsultant za obradu podataka i analize
  • Nikola Stoisavljević – konsultant za obuku i rad anketara na terenu i unos podataka.

Objavljuje: NVO HUMANI CENTAR MITROVICA

E mail adresa: humanicentarmitrovica@yahoo.com
Veb stranica: www.humanicentarmitrovica.com

Copyright © Maj 2016, HUMANI CENTAR MITROVICA – HCM MITROVICA

Sva prava su zadržana. Nijedan deo ove publikacije ne može biti reprodukovan bez prethodnog odobrenja izdavača.

Projekat STAVOVI SRBA NA KOSOVU O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA je podržala KFOS Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo (KFOS – Kosovo Foundation for Open Society)

Mišljenja, nalazi i/ili zaključci koji su izneti u ovoj publikaciji pripadaju autoru i ne predstavljaju nužno stavove Kosovske Fondacije za otvoreno društvo.

Da bi ste pogledali publikaciju kliknite ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published.