Akcija čišćenja reke Ibar

Akcija čišćenja reke Ibar

Dana 12.06.2014. godine, članovi i volenteri “NGO-HUMANI CENTAR” su čistili levu i desnu obalu reke Ibar ispred mosta kod mesta Balaban.

Razvučena je pletena metalna žica od 25 metara sa jedne strane obale na drugu, radi sakupljanja plastične ambalaže i ostalog smeća koje se nalazilo sa obe strane reke. Prikupljeno je oko 30 najlonskih džakova sa plastičnim flašama, koje su kasnije odnešene na deponiju. U narednom periodu se planira nastavak čišćenja leve obale reke Ibar od glavnog mosta u Rudaru do mosta kod mesta Balaban.

Leave a Reply

Your email address will not be published.