Prava humanost ne priznaje nikakve ljudske granice

Ako želiš da vidiš promenu u svetu, ti moraš postati ta promena

Gde postoji ljubav, tu postoji život

O nama

Prava humanost ne priznaje nikakve ljudske granice

Prava humanost ne priznaje nikakve ljudske granice

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.

Čovek postaje velikan shodno stepenu na kojem radi za dobrobit drugih ljudi.

Čovek postaje velikan shodno stepenu na kojem radi za dobrobit drugih ljudi.

Gram prakse je vredniji od tone priče

Gram prakse je vredniji od tone priče

Gde postoji ljubav, tu postoji život.

Gde postoji ljubav, tu postoji život.

Ako želiš da vidiš promenu u svetu, ti moraš postati ta promena

Ako želiš da vidiš promenu u svetu, ti moraš postati ta promena

Mudrosti o dobroti i dobrim delima

Biti dobar je plemenito. Učiti druge da budu dobri je još plemenitije.

Mark Twain

Mark Twain

Čovek nije ništa drugo već serija njegovih dela.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Ne smijete izgubiti vjeru u humanost.

Humanost je okean, ukoliko se nekoliko kapi okeana uprlja, cijeli okean ne postaje prljav.

Mahatma Gandi

Mahatma Gandi